...HaPPy BiRtHDay To You..

Lilypie

Tuesday, June 30, 2009

~..HosTeL vS HoMe...~

SeBuT saJe PsL HosTeL suMe Taw MaKnaNy aSraMa.....
n KaLo HoMe PLak TPu r KaLo x Taw MaKsuDny RumaH....
HoHo..!!~

sJe PosT eNtry Nih uTk waT PeRBaNDiNGaN Bg KeDua2nY...
THaNkx Lea Coz MeNgiLHaMKaN iSu iNi...

KaLo Nk DiiKutKan...
DiRi iNi Hny BeRuLaNg-aLik Ke sKoLa - RuMaH Tme SKoLa ReNDaH DLu...
SK CoNveNt TMe DrJh 1....


PaStu BLe Kt CoNveNt TMe DrJh 2 Kna seSi Ptg...
xaD saPe DpT aNTaR
So....
saYer PuN BerTuKaR Ke...
SK KaMpuNg BaHaGia....
Dr DrJh 2 saMPai DrJH 6


PaStu BLe Da MaSuK sKoLa MnGh..
FoRm 1 sMp FoRm 5 PeRMeNenT Dok HosTeL...
aLMaKLum La sKoLa aSRaMa PeNuH....
(T'iGt Tme ZmN MuDa-MuDi Kt SeMeKasRi)


BLe Da TaMaT sKoLa MnGh...
saYer MeNeRusKn PeNGaJiaN Ke IPGM KaMPus PeND.isLaM Yg TuRut MeMbuaTKaN DiRi iNi DoK DiaM2 Kt HosTeL.....


TeRLeBey suDa....
PaTuTny CTe PaSaL CoMPaRisOn....
aDoi..
ciKgu....CiKgu....


**********************************************

1sT saYer Nk CTe PaSaL HosTeL La....
sBBny MaJoRiTi saYe BLaJa n DoK Kt HosTeL...

KeLeBiHaN DuK HosTeL

 1. KaLo MeMBeR sTuDy Ke WaT HoMewoRk....MMg TerPeNGaRuH....
 2. MeNinGKaTKaN PrKmBaNgaN BaHaSa DaN KoMuNiKaSi
 3. LeBey BerDiKaRi...
 4. TabaH n KuaT seMaNgaT...(xMo NaNges2...)
 5. BerDisiPLin
 6. soLaT BerJeMaaH Kt MaSjiD
 7. uKhwaH seSaMa KawaN SuPerB..!!~
 8. seMpaT BaCe aL-QuRaN sLps MagHriB...
 9. BaSuH BaJu + LiPaT KaeN + KeMaS BiLik seNDiRiaN BerHaD....
 10. x CeReWet BaB MkN..

KeKuraNgaN DuK HosTeL...
 1. RiNDu Kt MaK..aYaH..aDiK2 n KuceN Kt uMaH
 2. xLeH Nk KuaR xTeNtu HaLa...(MksDny MsT Kna LeTaK KaD TMe Nk KuaR...)
 3. Kna PaNdai BerJiMaT
 4. KaLo sHoPpiNg BeLi BRg KoMpeM aBes DuiT...
 5. g KeLas KNa JLn KaKi
 6. MaKaN x BoLeH MeMiLih....TeRiMaLa seaDanYa....
 7. xLeH MeNgaDu + BeRceRiTa DgN MaK aYh DiRecT FaCe To FaCe...
 8. aBeS DuiT sYiLing GuNa TePon PuBLic..n aBeS ByK KDt KaLo GuNa Hp..
 9. SuKe MeNguMPaT + BeRseMBaNg BuKaN2
 10. MeNiRu HoMewOrK


p/s..:

Da NgaNtuK r....
Kte saMbunG uTk KeLeBihaN n KeKuRaNgaN DoK UMaH NeXt eNTry...
JgN MaRaH....
NNt Kna JuaL...
HikHik...!!~

Monday, June 29, 2009

sTuDeNt = Bz = NorMaL LiFesTYLe

MinGGu Ke-2 sTaRt KLs...
TLh MeMBuaTKaN DiRiKu DiLaNDa KesiBuKaN Yg x HeNTi2...

x HeNti2...???
CaM HuJaN TuRuN DgN LeBaT Ke...???
Ke CaM aiR TeRjuN meNGaLir...??

suMe JwPn saLaH....
0 MaRKaH...???
eH siLaP.....
90% MaRKaH seBaB MeNcuBe...
GuRu KNa BaGi PeNeGuHaN PosiTiF...
CHeWaH...~

MCm BiaSe...
PReseNTaTiOn waJiB KNa waT seTIaP suBJeK....
GrOuP Pny KrJ....
So..aD Yg KNa waT sLiDe....
n aD Yg KeNa PreSeNt...
Bru aDiL...
Kn...Kn...Kn........
TuToP CTe....~

GeRKo seM Ni MMg TiPtoP....
suMe OuTDooR aCtiViTieS...
Ni La PaRT Yg PaLing......!!!~
x SuKe....x SUKe.....
aDoiLa....~
DiRi iNi MMg x DiTaKDir MeMiNaTi aKtiViTi LaSaK iNi...
GaSaKLa....
JaNji MeNyeRTai...~

Kt Cni SaJe Nk seNaRaiKaN KerJa Yg KeNa BuaT Tp BeLuM siaP BuaT...
CheCk iT Out...!!~
(BaraNgsiaPa Yg IngiN MeNoLong....CoNtaCt saYer k)

 1. TeKnoLogi DLm PeNDiDiKaN - OHP
 2. PJK (KePeNtiNgaN PJK Dr seGi MeNTaL)-BeLom PreseNT
 3. PReseNt PPIM (siMpuL LucuT + SiMpuL KeRusi)
 4. PreSeNt PPIM ke 2-KeBuDaYaaN
 5. PreSeNt soSioeMoSi (PerBaNDiNgaN BaNDuRa n eRik eRiksoN)
 6. seaPKaN FaiL PBS (Dr seM 1 - seM 3)
 7. FaiL BIG (Dr seM 1 - seM 3)

Sunday, June 28, 2009

JoM g UKM...YeaH...!!~

TaNggaL 28 Jun...
My aNGaH TeLaH MeLaPorKaN DiRi Di KoLej IbRaHim YaaKuB kT UKM....
MMg BesT DPt MaSuK u....
eVeN aNtaR aDiK Jew...

Tp...
Da BeSt ThiNg iN Da WorLD is StuDy Kt IPGM KaMpuS PeND IsLaM...
CaYaLa...!!~

McM BiaSe...
MaK Da CoL siaP2 Tny JaLaN...
RisO aYh seSaT....
aYh Tu MMg aSL MaSuK KL Je Da PeNiNg...
n THeN saYer sBgai aNk Yg soLeHaH TLh MMBeriKaN aRaH siRaTuLmusTaQim uTk saMPai Ke BaNgi....

aLHaMDuLiLLaH...
aKhiRny DiOrg TBe uTk MngaMbiL aNk suLong MeReKa iNi....
CheWaH2...
NmPaK JaM aNk MaNje x...???
HahaHa...
(GeLaK eViL)

n TheN KtoRg PowN g La Ke KoLej aNGaH uTK BeLiaW MeNDaFTaRKaN DiRi....
"eNciK BoLeH TuRuNKaN suMe BrG aNk eNciK Kt cNi PaSTu eNciK BoleY PaRk KeTe eNciK Kt aTs"biLaNg UruseTia TrseBut....
aPLagi aYh PuN kLuaRkaN suMe BrG aNGaH Yg MuaT2 saTu BoNeT KeTe...
FuH....
aLaNg2 BaeK aNgKut uMaH TeRus...
eHeK...!!~

PaStu CaM BiaSe aNgaH PowN p La MnDaFTaR Kt KoLeJ teRseBut....
PaS Da SeTTLe suMe....
Ktorg PowN BrCaDaNg Nk g KaJaNg...
My Mom TeRiNgiN Nk MkN saTey KaJaNg yG BeTuL2 Kt ResToReN SahMuRi....
Nk DiJaDikaN CTe...
BoleY PLak KtoRg seSaT...PaDaHaL sY Yg TuNJuk JaLaN...
aIseH...
Da NMPaK Da BuMBuNg ReSToReN Tu...
Tp x JuMpe PLaK JLn Nk MaSuk....
KeSilaPaN teKniKaL beToL...
(NaMpaK sGt JaRaNg g KaJaNg....cOz sayeR BuDaK BaeK...DuK DiaM2 Je Kt BiLiK....HiHi...!!~)

LPs aYh Da WaT u-TuRn B4 MaSuK HiGhwaY seMeNyIh...
KtoRg PowN aKhiRNy TBe Kt ResToReN teRseBuT...
YeaH...
BerJaYa JgK KaMi MkN saTeY keNYaNg Kaw2 Kt c2...
YeeHaa...!!~

BLe TiMe Nk BaLik KtoRg g BeLi BrG Kt eCoNsaVe....
MMg saVe BeToL...
sBB Brg2 Kt c2 MMg BoLeY DiKira DgN JaRi....
aDuHai...
x MeNaRiK Lgsg...

Ok La...
TiNggaLKaN baB iTu...
kaMi seTeRusNy Ke KeDai KasuT BATA....
aNgaH LuPa BwK sPorT sHoes..
saBor je La...
n TheN BLe Nk BaLIk...
Lg sKaLi KaMi DiuJi DgN keSeSaTaN...
HaHa...!!~
KaLi Ni x Taw SaPe Yg saLaH...
MyB saLaH saYer Lg KoT sBB sY Yg TuNjuK JLn...
Yg PeNtiNg JLn Yg KaMI LaLu iTu MMg sGt2 aSiNg UtK Kami....
(MMg La aSiNg..Kn Da BiLaNg saYeR suKe DuK DLm BiLik Jew..)

aBeS CTe...
Lps Da JuMPe JLn...
KtOrg PowN aNtar aNGaH BaLik UKM....
MuJur x NaNges..
MyB seBaB DKt DgN aLong Dy KoT...
LaLaLa..~

Wednesday, June 24, 2009

New SeMesTer...NeW SpiRiT n NeW ReSoLuTiOn....!!~


TaNggaL 22 JuN 2009 BerMuLa La 1 ePisOD BaRu BUaT DiRi saYe Di seMesTer 4.....
ExCiTeD KeW....??
aHaKz...
MyB La KoT TeRuJa seBaB
BiaSaLa....
BYk Cte...InfoRMaSi...GossiP haNGaT yG TerTunggaK uTk DiZaHirKaN PaDa 1st KeLaS...

NeRvouS TuNggU LeCt MaNe Yg aKn MeNgaJaR seM Ni....
aLhaMDuLiLLaH...
seTaKaT iNi suMe Ok....!!~

IKut PeNgaLaMaN seNioR LPs...
SeM 4 iNi DiKaTaKaN seM Yg BuKaN HoNeY MooN.....
BuT It'S TiMe To Bz MooN....
aDoiLa....
sO Kna Be SeRiOus iN Dis SeM...
ChaiYok2.....

Friday, June 19, 2009

BiLiK Ke AtaU ***** ??

RiaNg KaKiKu MeLaNGkaH MaSuK Ke ViLLa iDaMaN iNi....
eHeK...
iDaMaN KeW....???

DaLaM PkuL 7sTgh MaLaM aKhrNya DiRi iNi sLaMaT saMpai Ke BaNgi...
sTLaH haMpiR 3 JaM PrJaLaNaN...
PLus siNggaH IsI MinYaK KeTe....
PLus MakaN MLm JaP Kt KeDaI.....

HuRM...
KaKi iNi TrUs MeLaNgKaH NaiK Ke TiNgKaT 3 ViLLa Ini....
ViLLa iNi MMg TiNggi...
4 TiNgkaT suMe Ny....
xPerLu LiF....
n x PeRLu esCeLaToR...

BiLe saMPai Ke MuKa PiNTu....
Ku LihaT PiNtu TerTuTup RaPi....
KemaS n RaPaT....
DiRi iNi seNyuM seNDiRi.....
Mne KuNci Ha....????

Bru IgT KunCi DaLaM beG LaPtoP...
aP Lg Ku seLuk BeG n aMbik KuNci....
aHHa....
JuMpe PowN.....!!~

Ku BuKa PiNtu BiLik.....
GeLaP.......................
(MMg r GeLaP...Da La MLm...LaMpu x BuKak Lg...)
TaNgaN Ku meRaYaP MeMeTiK suiS LaMpu....
BiLik TeRaNg BenDeRaNg......

BerKeRuT DaHiKu...
BiLik KaH iNi....aTaU sToR...??????

MaK DaTuK...
BeRSePaHny x IgT....
DgN saMPaH aTs laNTai...
HaBuk BaNyaK.....
KerTaS2 PLus PLaStiK BrTerBaNgaN...
PLasTik saBuN KosoNg DLm LoCKeR....

MaKhLuk aP NTaH Yg DuK BiLik Ni sBeLuM KtOrg BaLik....
Rs2Ny B4 CuTi aRi Tu Da KeMaS siaP SaPu BeRSih sKaLi....
PeLik aKu...!!~

Ni Yg MLs Ni...
suSaHLa KaLo aD Org Yg JNs x BerTaNggUngJwB n x BeRPeRiKeMaNusiaaN NiH...
BKnNy Kte TiNGGaLKn BiLik DLm KeaDaaN BerSepaH aRi Tu...
HuRm....
MaNUsia2....
SaBoR Je La......

MLm TaDi Nk xNk KNaLa TDo DLm BiLik Tu GaK....
NaSiB BeK KaK HaIruN Da BaLik....
DPt La PiNJaM PeNYaPu BiLiK Dy....
sBBny PeNyaPu DoK DLm sToR aRaS Lg....
aDoiLa....

PaGi TaDi Lps SoLaT suBuH...
Trs Je MuLaKaN OperaSi MeNgeMaS BiLiK....
SuMe saMpaH n HaBuk BwH kaTiL DisaPu...
SaWaNg2 Kt KiPaS n DiNDing DiBuaNg...
Nk BeRsiHKaN KiPaS...aDoi...TiNggI sGt La PLaK.....
MuJur My RuM8 aD MsG LeWaT Tgh MaLaM Td BiLaNg Dy Yg aKn BeRsiHKn aRi Ni....
KerJaKu BeRSiHkaN Yg Mne MaMpu...
TerMaSuK TiNgKaP....
eHeK...!!!~

TiMe Ni PoWn SBnRny BLm siaP KeMaS Lg....
NNt la SaMbuNg baLik...
TuNggu RuM8 BaLik.....
x BeS WaT KrJa SoWg2....
WawaWa..!!~
SeKiaN aDaNy....~


**********************************************************


CoNgRaTe Tu My aNgaH CoZ DpT FuTHeR sTuDy Kt UKM BaNGi....
aLaHai...
seJeNGKaL Je DgN TmPt aLonG NiH....
HiK2....

Thursday, June 18, 2009

JoM KeMBaLi Ke sKoLaH


Bwrinnnngggg!!
TiMe To gO BaCk To sCHoOL anD MaKe YouR BRaiN fuLL!!
sChooL...???
KnaPe sChooL....
BkN MaKTaB Ke...???

LBey KuRaNg La TuH....
aBeS BLaJa NNt jaDi CiKgu....
xKe g SKoLa GaK aKhiRny....
Wawawa....!!~

DiRiKu BerKiRa2 TinGGaL Lg 4 aRi Lg sBLm sTaRT KLs MnGGu DePaN....
Tp aRi Ni sY Da Nk BaLik iPIs Da...
RiNDu BaNGaT Kt sNa...
HaHa....

eHeM...
xCiTeD Ke Nk BaLik Ni YeR....???
KaLo Pk2 LoGiK...
MMg x BeST....
Lg BeSt DuK uMaH...

BtuL x KwN2....??

Tp Nk WaT CaM Mne Da FiTraH sTuDeNt McM Tu...
aBeS cuTi Kna La SmBunG BLaJa BaLik....
LeN La awK Tu SuRirmH....
No WoNdeR La DuK Rmh...
eHeK....!!~

SuMe BrG Da SiaP PaCKiNg....
1/2 Da KiRiM Kt aYh sMLm...
Coz aYh g LaBUaN aRi Ni...
NNt BLe aYh baLik aRi saBtu...
Bru g BaNgi aNTa Brg.....
THaNKz DaDDy...
Cyg aYh...!!~

ByK Lg BnDa Nk CTe...
Tp Dpt Cte sTKt Ni Je aRi Ni.....
sO KwN2 Yg BLm BaLik Lg....
NjoY uR HoLIDaY Yea...!!~
aDiOs...

Friday, June 12, 2009

HoMe sWeeT HoMe

SaLaM...
Kte BerTeMu Lg DLm BLog Yg aGaK BoSaN Ini..
HuHu...

MaaPLa...
i KaN Bru sTaHun JaGuNg jaDi BLoggeR Nih...
So..
Kte KNa HumBLe...
Ok KwN2...
LaLaLa...

aCTuaLLy...
i Bru PuLaNg Ke RuMaH sBB BerCuTi Ke TGaNu...
My HoMeTowN Ok...
Not DaTing ToWn Ya...
aHaKz...

MMg Rse PnT sGt eVeN BkN i Yg BwK KeTe....
i Ni CaM PeNGhiBuR La Kot cOz xNk KaSi My DaDDy NGaNtuK...
aT LaSt i Yg TDo...
WaWawa...!!~

Ok La...
Juz Nk POsT cKeT Jew...
LeN KaLi KaLO Free i QaDa' cTe Yg LPs2 k TrMaSuk TMe KtoRg kT TGaNu...
CheCk iT OuT....
YeaH...!!~

Friday, June 5, 2009

NoT GooD WeLL

aDeYh....
2-3 aRi Ni x BraPa SiHaT LaK....
Kna ViRUs SaKit TeLinGa....
SaKit TaU....
HuHu..~

Myb MaSuk aiR aGaKny....
Rs CaM GaNggu suMe siSteM BaDaN Yg LeN..
Nk MaKaN suSaH....
Nk GeLaK saKIt...
Nk BerCaKaP NGiLu....
aDoiLa..~

xPe...
seSuNgguHny KeSaKITaN iTu MeNGhaPUs DoSa2 KeCiL....
aMiN...

seKIaN La SuDaH..
KiSaH saKit Ku.....

Monday, June 1, 2009

SeCReTo Da Amor Of SLeePing


HeHe..
sJe POsT TaJuK Nih sBBny aRi NI aSyiK TDo MeMaNjaNG aJe...
NTaH aP Yg PeNaTny...
HuRm....
PaSNi xMo TDo2 Da La..
MeLainKaN TMe TDo Je...
eHeK...
aDiK2 ToLOng iGTKN aLOng eH...
HIkHIk...~

Kt CNi sY aD nk BGTaw seRBa cKet PsaL TDo...
JoM KTe TGoK saPe YG KNa..
Ngee...~

Rahsia dan Adab Tidur Rasulullah S.A.W.
Posted by fis1 on March 27 2006 05:36:08
gRabbeD FrOm http://www.muslimdiary.com/Rahsia Tidur Rasulullah S.A.W.


Seorang yang berusia 60 tahun akan menghabiskan masa lebih kurang 20 tahun untuk tidur. Sekiranya dia tidur mengikut Sunnah Rasullullah saw, maka tidurnya akan jadi ibadat. Allah swt hanya akan terima ibadat yang dilakukan dengan ikhlas.

Tidur adalah ibadat yang paling ikhlas. Seseorang tidak perlu dipaksa atau terpaksa untuk tidur. Ganjaran Allah swt untuk orang yang amalkan Sunnah sangat besar. Satu Sunnah yang diamalkan berterusan akan diberi ganjaran 100 pahala mati syahid, sedangkan satu pahala mati syahid sudah cukup untuk menjamin seseorang untuk masuk syurga. Di dalam tidur sendiri ada banyak Sunnah. Sebaliknya, jika seseorang tidur cara selain dari cara Nabi SAW,dia hanya akan dapat kerehatan.Kalau bernasib baik, selama 20 tahun mungkin dia dapat mengumpul 20 kilo tahi mata dan menakung 20 liter atau lebih air liur basi.

Antara Sunnah-sunnah Nabi saw sebelum, ketika dan selepas tidur.

1. Sebelum dan selepas tidur baca doa tidur. Ramai orang memperlekehkan doa Masnun (doa harian) tapi
hakikatnya harga yang Allah swt janjikan adalah syurga.

2. Jangan tidur menghadap kaki arah Qiblat. Ini adalah kedudukan tidur orang yang telah mati.

3. Barangsiapa yang membaca Tasbih Fatimah, sekiranya dia mati malam itu,dia akan dikira sebagai mati syahid. Apa itu Tasbih Fatimah?

Subhanallah 33 X, Alhamdulillah 33 X, Allahuakbar 33 X.


4. Baca 4 Qul tiup ke tapak tangan dan sapu keseluruh badan untuk menghindarkan sihir dan niat jahat
manusia.

5. Niat untuk bangun Tahajjud. Sekiranya tidak terjaga, Allah swt akan mengira seolah-olah dia bertahajjud sepanjang malam. Tahajjud adalah sebaik-baik pelindung daripada sihir dan buatan orang.

6. Ambil wudhu sebelum tidur dan Solat Sunat Taubat 2 rakaat.

7. Maafkan semua kesalahan manusia pada kita dan halalkan semua hutang piutang sebelum tidur.Bangun tidur boleh buka fail semula kalau mahu.

8. Tidur cara Rasulullah saw dengan mengiring badan ke kanan dan tapak tangan di bawah pipi.

Banyak lagi Sunnah Nabi saw yang boleh diamal, semuanya mudah untuk dilakukan. Lebih mudah daripada bersolek atau pakai night cream sebelum tidur.Lebih mudah daripada buat senaman ringan sebelum tidur.

Peringatan : Pesan Nabi saw, dilarang tidur meniarap terutama lelaki.Sekiranya tidur dengan kain pelikat, ikat hujung kain supaya tidak menimbulkan fitnah.

Tutup aurat ketika tidur. Kenapa ya? Lelaki yang tidur meniarap,dibawahnya Syaitan/ Jin Betina.Tidur bogel atau tidak menutup aurat akan menghindarkan Malaikat Rahmat dan mengundang makhluk lain. Sekiranya bersetubuh tanpa membaca doa,Syaitan/Jin akan bersama-sama menjamah isteri kita. Kemungkinan besar benih yang masuk bercampur dengan benih-benih Syaitan/ Jin. Jadi jangan marah kalau anak-anak ikut perangai "bapa-bapa angkat" mereka ketika kita bersetubuh dulu.

Wallahu'alam.

P/s
KeSiMpuLaNNYa...
SaMa2 La KTe TiDur MenGiKUt suNNaH RaSuLuLLaH saw....
n BerPaDa-PaDa La Kte TMe TiDur iTu.....
JgN La aSyiK TDo aJe...HuHu
IgTLa OrG TerSaYaNg...
MaRiLa Kte MMbaNTu eMaK MeMasaK Di DaPur...
Sy DisiNi TuRuT MeNGiNgaTKaN DiRi sY SeNDiRi...

seKIaN..~

JanGaN BerHenTi MeNGhaRaP

EWaH2 TiTLe enTri Nih.....
Mcm aD MkNa TrSiRaT aJe...
eHeK...

MMg PowN...
DiseBaBKaN BnYk PosT Yg TerGenDaLa....
BeTa iNgin WaT PeNGuMuMaN BaHaWaSany POsT2 Yg TerTuNggaK aKaN DiPubLIsHKaN x LaMa Lg...

KNa TuNGgu iTu OwNer Pny MooD BaeK PuNYer k..
HaHa..!!~

SeKIaN TiMe KaSey..~

LaMenYa x POsT eNTri

YeHaa...
aKhirNYa Da MasuK 3 aRi sy Duk Kt uMaH...
MeMBiLaNg DeTik2 waKtu berHarGa CuTI sKOLa....

xTaw Nk TuLIs aP..
N sBeNaRny xaD MooD sGt Nk MeNgaRang..
DusH2...

KsiaN Kt BLOg sY Ni...
DiTinGGaL sePi....
NgeH2...

Juz Nk BgTaw LisT aKtiViTi yg Nk DiBUaT TMe Cuti...
ChecK iT Out..

 1. SusuN FiLe n FoLDer DLm LaPtop
 2. KeMasKIni HarD Disk
 3. BaLut NoVeL Yg JuTa2 LeMoN TuH..~
 4. TuKAr HarD DisK LaPtoP...
 5. JaHIt MaNik Kt HuJUng BaJu...
InsYaaLLaH..
SuMe seTTLe DgN JaYaNYa...
aMIn...~

LeT's CouNt My VisiTor