...HaPPy BiRtHDay To You..

Lilypie

Saturday, November 6, 2010

ExaM MoOD!!!!~WaTcH ouT oK

PeNgHuJuNg SeM MeRuPaKaN DeTiK Yg PLg DiNaNTiKaN....
BuKaN sTaKaT Nk Kjr HoMe sWeeT HoMe Je...~
aTau a.K.a ScHooL HoLIDaY....
(YaHoooo!!!!!HoooRay!!!!!!!YiPPeeeeee!!!!~)

Tp sBeLoM TuH KNa TeMpuH eXaM DLu....
aLaMaK!!!~

aPaKaH PeRaSaaN aNDa sKRg...???

aDaKaH aNDa RaSa IngiN MeNanGes.........????


Oh TiDaK..!!!!
aNDa PerLu BuaNG PeRaSaaN iNi KRaNa KeSeDiHaN aiR MaTa TiDaK MaMPu MeNguBaH aPa2...
aP Yg PerLu aNDa WaT aDaLaH aMBiK BuKu n Trus sTuDy DrpD MeMbaZiR TiSu MeNgeLaP aiR MaTa Yg seMeMaNgNy xMnDaTaNgKaN uNTuNg iTu~
seNaNg cITe JgN La Kau MeNaNGis sKRg aTs KegagaLaN Yg Kau seNDiRi PuNCa KpD KegagaLaN iTu...
Tp MeNaNgis La KegeMBiRaaN TaTKaLa Kau MeMPeroLeh KjaYaaN Yg geMiLaNg aTs uSaHa KaMu seNDiRi...~
Sooooo SWeeeeeT~


aDaKaH aNDa RaSa NgeRi oR TaKuT Yg MeLaMPau....????


RaSe caM eXaM Tu saTu ciTe HaNTu Yg saNGaT MeNyeRaMKaN DaN BrLaKu DaLaM ePisoD2 KeHiDuPaN KoRg...
aDoi~JgNLa saMPai RaSe CaM Tu sKaLi..iNi aKn MeNgaNggu KoNseNTRasi n DaYa FoKus KaMu uTk sTuDy....
sePaTuTNy u oLLz PerLu RaSe eXaM Tu uMPaMa saTu DRaMa Yg MeNgaSyiKKaN...HaRus DiTuNggu DgN PeRaSaaN Yg TiDaK saBaR....ceWaaaH~
iBaRaT cRiTa aLa2 ciNDeReLLa..MeNuNggu KeDaTaNGaN PuTeRa RaJa Yg aKn MeLaMaRNy aPaBiLa TrJumPa eMPuNya KasuT KaCa Yg TrTiNggaL Di iSTaNa MSe MaLaM TaRi MeNaRi...
auWww!!!RoMaNTis BeToL...~

aDaKaH aNDa BeRaSa RiSau...???


eRM............
Bg BaB Ni..
PaDa PnDaPaT aQ..
PeRaSaaN iTu aGaK PeRLu aD Bg MeNiNgKaTKaN KeSeDaRaN siViK Kte uTk MeNDaPaTKaN ReSuLT Yg CeMerLaNg...
RiSau Ni aKn waT KTe Rse Da aBes oR BeLoM coVer suMe suBJeK....
RiSau Ni gaK aKn waT KTe RSe aDaKaH KTe Da sTuDy suNgguH uTk DPt ResuLT Yg geMPaq..
KaLo xaD PeRaSaaN iNi..
KTe aKN RSe xaD PaPe n LeKa uTk nJoy Di aLaM NYaTa...
sNg CTe..
PaSTiKaN RSe RiSau aD cKeT Kt DaLaM DiRi KTe oK..??

aT LasT.....

aDaKaH aNDa RSe MooD aNDa sBg seORg sTuDeNT Yg TegaR...???


HaHa~
iNiLa MooD eXaM Yg PaLiNg KTe caRi....
seBagai seOrg sTuDeNT...
MooD sTuDy PerLu n WaJiB aD Kt DLm DiRi KTe..
BeToL x????
BrgeLuMaNg DgN BuKu Yg PeNuH aTs KaTiL = BiaSa~
TTiDo DgN BuKu n KrTs MeRTas aTs KaTiL oR MeJa sTuDy = NorMaL~
sLaLu g LibRaRy PnJm BuKu = WaJiB~
LePaK BiLiK KwN2 sMBiL DisCuss TTg suBJeK Yg Da BLaJa = sLaLu waT Kn~
So...~
saMe2 La KTe TaNaM n seMai MooD sTuDy DLm DiRi BKn sKaDar uTk eXaM seMaTa2 Tp uTk sPnJg KhiDupaN KTe sBg seOrg PLaJaR Juge waT sLaMa2Ny...

Yeah~


DaN BagaiMaNaKaN PrSeDiaaN aNDa....???

0%....LoaDiNg???
25%..........LoaDing..????
47%.......................LoaDing...?????
79%..................................................LoaDiNg..???
90%......................................................LoaDiNg..???

WoW!!!
eXceLLeNT.....~
aNDa BaKaL MnDaPaT cgPa 3.85 aBoVe..
CHaiYoooK~

aQ DoaKaN suMe KwN2 TrMaSuK DiRi seNDiRi DPt JwB soKLaN eXaM eXaM EveN seM Ni KTe 3 suBJeK Ja..

sLaMaT MaJu JaYa...

p/S:::
RaJeN2 sTuDy....~
Jga KeSiHaTaN..........~
JgN TiNggaL sOLaT.......~
ByKKaN BrDoa n BrTaWaKKaL PaDa aLLaH....

aMiN..~

LoVe FRom IzYaN MaRDhiaH HaLMi

LeT's CouNt My VisiTor