...HaPPy BiRtHDay To You..

Lilypie

Saturday, November 6, 2010

ExaM MoOD!!!!~WaTcH ouT oK

PeNgHuJuNg SeM MeRuPaKaN DeTiK Yg PLg DiNaNTiKaN....
BuKaN sTaKaT Nk Kjr HoMe sWeeT HoMe Je...~
aTau a.K.a ScHooL HoLIDaY....
(YaHoooo!!!!!HoooRay!!!!!!!YiPPeeeeee!!!!~)

Tp sBeLoM TuH KNa TeMpuH eXaM DLu....
aLaMaK!!!~

aPaKaH PeRaSaaN aNDa sKRg...???

aDaKaH aNDa RaSa IngiN MeNanGes.........????


Oh TiDaK..!!!!
aNDa PerLu BuaNG PeRaSaaN iNi KRaNa KeSeDiHaN aiR MaTa TiDaK MaMPu MeNguBaH aPa2...
aP Yg PerLu aNDa WaT aDaLaH aMBiK BuKu n Trus sTuDy DrpD MeMbaZiR TiSu MeNgeLaP aiR MaTa Yg seMeMaNgNy xMnDaTaNgKaN uNTuNg iTu~
seNaNg cITe JgN La Kau MeNaNGis sKRg aTs KegagaLaN Yg Kau seNDiRi PuNCa KpD KegagaLaN iTu...
Tp MeNaNgis La KegeMBiRaaN TaTKaLa Kau MeMPeroLeh KjaYaaN Yg geMiLaNg aTs uSaHa KaMu seNDiRi...~
Sooooo SWeeeeeT~


aDaKaH aNDa RaSa NgeRi oR TaKuT Yg MeLaMPau....????


RaSe caM eXaM Tu saTu ciTe HaNTu Yg saNGaT MeNyeRaMKaN DaN BrLaKu DaLaM ePisoD2 KeHiDuPaN KoRg...
aDoi~JgNLa saMPai RaSe CaM Tu sKaLi..iNi aKn MeNgaNggu KoNseNTRasi n DaYa FoKus KaMu uTk sTuDy....
sePaTuTNy u oLLz PerLu RaSe eXaM Tu uMPaMa saTu DRaMa Yg MeNgaSyiKKaN...HaRus DiTuNggu DgN PeRaSaaN Yg TiDaK saBaR....ceWaaaH~
iBaRaT cRiTa aLa2 ciNDeReLLa..MeNuNggu KeDaTaNGaN PuTeRa RaJa Yg aKn MeLaMaRNy aPaBiLa TrJumPa eMPuNya KasuT KaCa Yg TrTiNggaL Di iSTaNa MSe MaLaM TaRi MeNaRi...
auWww!!!RoMaNTis BeToL...~

aDaKaH aNDa BeRaSa RiSau...???


eRM............
Bg BaB Ni..
PaDa PnDaPaT aQ..
PeRaSaaN iTu aGaK PeRLu aD Bg MeNiNgKaTKaN KeSeDaRaN siViK Kte uTk MeNDaPaTKaN ReSuLT Yg CeMerLaNg...
RiSau Ni aKn waT KTe Rse Da aBes oR BeLoM coVer suMe suBJeK....
RiSau Ni gaK aKn waT KTe RSe aDaKaH KTe Da sTuDy suNgguH uTk DPt ResuLT Yg geMPaq..
KaLo xaD PeRaSaaN iNi..
KTe aKN RSe xaD PaPe n LeKa uTk nJoy Di aLaM NYaTa...
sNg CTe..
PaSTiKaN RSe RiSau aD cKeT Kt DaLaM DiRi KTe oK..??

aT LasT.....

aDaKaH aNDa RSe MooD aNDa sBg seORg sTuDeNT Yg TegaR...???


HaHa~
iNiLa MooD eXaM Yg PaLiNg KTe caRi....
seBagai seOrg sTuDeNT...
MooD sTuDy PerLu n WaJiB aD Kt DLm DiRi KTe..
BeToL x????
BrgeLuMaNg DgN BuKu Yg PeNuH aTs KaTiL = BiaSa~
TTiDo DgN BuKu n KrTs MeRTas aTs KaTiL oR MeJa sTuDy = NorMaL~
sLaLu g LibRaRy PnJm BuKu = WaJiB~
LePaK BiLiK KwN2 sMBiL DisCuss TTg suBJeK Yg Da BLaJa = sLaLu waT Kn~
So...~
saMe2 La KTe TaNaM n seMai MooD sTuDy DLm DiRi BKn sKaDar uTk eXaM seMaTa2 Tp uTk sPnJg KhiDupaN KTe sBg seOrg PLaJaR Juge waT sLaMa2Ny...

Yeah~


DaN BagaiMaNaKaN PrSeDiaaN aNDa....???

0%....LoaDiNg???
25%..........LoaDing..????
47%.......................LoaDing...?????
79%..................................................LoaDiNg..???
90%......................................................LoaDiNg..???

WoW!!!
eXceLLeNT.....~
aNDa BaKaL MnDaPaT cgPa 3.85 aBoVe..
CHaiYoooK~

aQ DoaKaN suMe KwN2 TrMaSuK DiRi seNDiRi DPt JwB soKLaN eXaM eXaM EveN seM Ni KTe 3 suBJeK Ja..

sLaMaT MaJu JaYa...

p/S:::
RaJeN2 sTuDy....~
Jga KeSiHaTaN..........~
JgN TiNggaL sOLaT.......~
ByKKaN BrDoa n BrTaWaKKaL PaDa aLLaH....

aMiN..~

LoVe FRom IzYaN MaRDhiaH HaLMi

Monday, October 25, 2010

My ResuLT....?????NoT baD....~

aLHaMDuLiLLaH....
aRi Ni jaRi aQ RaNcaK MeNaRi MeNcoreT aTs BLog Yg LaMe MeNyePi.....
Rsa BaHaGia Di aTi KeRNa......

1. NaMa aQ aNTaRa saLaH seOrg Yg DiseBuT Kt MjLis aNugeRaH KeceMerLaNgaN PeLaJaR....
aTs PnCaPaiaN CgPa 3.83 Mse seMesTer 5...

......................................eVeN xLa HeBaT sgT...
aQ baNgga DgN DiRi seNDiRi...~
iYe...BaNgga DgN MyseLF....
eVeN TMe Tu sgT Bz xHiNgaT DuNia...~


seM Ni...
aKn KuBuKTiKaN agR PoiNTeR TrseBuT meNiNgKaT...
YuP...MeNiNgKaT Dr iTu..~
iNsYaaLLaH...
wiSH Me LucK....


ThaNkz KePaDa suMe Yg terLiBaT seCaRa LgSg MaHuPuN xLgSg DLm KjaYaaN eXaM saYe...
iNi aDaLaH KeJaYaaN BerSaMa..~
YeaH...!!!!

Thursday, April 29, 2010

MiSs u MuCh

LaMe x PosT eNTrY Kt cNi...
sOrrY La....
aKn TBe MaSe uTk BeRGiaT aKTiF KeMBaLi..
YeaH...~

Sunday, February 14, 2010

CHiNeSe NeW YeaR......i'M aT HoMe....

So FaR...
beRMuLa aRi JuMaaT...
KaKi iNi TeLaH meNJeJaKKaN KaKi Ke uMaH Yg iNDaH PeRMai..
YaHooooooooooooooooooooo!!!~
seTeLaH seKiaN LaMa x BaLek uMaH......

(ByK KrJ Oh.....!!!~)

PLaN BLe Da BaLek uMaH Ni...
Nk La JaHiT BaJu sePaSaNg Dua....
HaHa...
aT LeaSt aD PaSaNg NIaT..
Ok...???
Tp aRi saBTu seMaLaM...
MaSa ByK DiaBesKaN UtK TiDoooo Jew..~
NTaH aP Yg PeNaT sGt PowN xDPt DiKeNaLpaSTi...
HuHu....~

Yg PnTg Pd MaLaMNy aQ beRSaMa MaK..aYaH n aDeQ2 BrHeMPaS PuLaS MeNoLoNg aYaH MeMaSaNg KHeMaH..
FuHhh.....~
MMg PeNaT tp BeSh....
Org Nk KaweN NiH TeMPaH 7 KHeMaH FuLLy MaKe-uP....
BaYanGKaN La...
Tp Yg PaLiNg MnyeNTuH aTi DiOrg KaWeN 14hB FeBruaRy......
MMg KngN TeRiNDah..
HuHu...

PiC aKn DiuPLoaD NNt..
YeaH....!!~

Friday, February 12, 2010

...HoMe sWeeT HoMe....

aLhaMDuLiLLaH.....
aKHiRNy aRi JuMaaT TBe DgN RiaNg GuMBiRaNy...
YeaH....~

NPe aRi Ni sGt eXciTeD....????
mesTiLa...
aRi Ni aQ BaLeK UMa kT TeLoK iNtaN...
RiNDu Kt sUMe....
HuHu...
DoaKaN sMoga sLaMaT BeRToLaK n TiBa DgN sLaMaT Di Kg k...~

MiSs u aLL MuCH2..
MuaaXxxx!!!~

Wednesday, February 3, 2010

eNJoY uR LiFe............~

Da MaSok 3Hb FeBRuaRi 2010.............
KRaNy Da MaSoK 3 aRi DLm BuLaN 2.....
So Far peRJaLaNaN MiNggU SgT BaeK sKaLi......
suPPoseLy aRi Ni aD aPPoiNMeNT suSuLaN DgN KauNSeLoR.....~
Tp DoC aD MeeTiNg PLaK...
KNa eXTeND La GaYeNy.....
HuHu...~

BuLaN FeB Ni aD TaRgeT...
BeSaR PNy....
HoPe suMe KwN2 n KeNaLaN MeNDoaKaN KJaYaaN SaYe k....
TaRgeT aP....???
Haaa....
NNt KoRg aKaN Taw GaK k....
i ProMiSe.....

aSSiGNMeNt MaKeN LaMe MeNiNggi CaM GuNuNg eVeReSt....
Tp xPe....
sTuDeNT LiFesTYLe RiTe...???
Yg PeNTiNg Kte KNa NJoy....
YeaH....

NJoY Da JouRNey.....~

Saturday, January 30, 2010

i Love iT...MucH2....

YeaH....
aKHiRNy aRi JuMaaT TiBa....
merDeKa...!!!!~

McM2 BnD TeRJaDi Dis WeeK......
MnGHaDiRi SeSi KauNseLiNg aTs jeMpuTaN sGt MeNGuJaKaN......
xPrNh2 DiBuaT.....
sLaLu diRi seNdiriK Yg keJar KauNseLor...
HoHo....~

Yg seRoNoKNy....
BeLiaW MMg sGt sPoRTiNg...
n hoMewoRK Yg DiBeRi BTooL2 MnCaBaR MeNtaL n FiZiKaL...
WaTCh oUt Doc....
i KNow i CaN Do iT....

YeS...i CaN....!!!!!!!~

Wednesday, January 27, 2010

MaKe iT SiMPLe.................~

ErM.....
1sT iN Dis YeaR BaRu TeRaSa Nk TuLis BLog......
Da La Nk aBeS BuLan Ni....
HuHu......
BkN SeNGaja.....
BuT............

HaRuNgi MiNggu2 Yg LpS DgN TabaH n CeKaL....
eVeN seSuSaH MNe PowN....
aLLaH xKn uJi KTe DiLuaR BaTaS KeMaMPuaN KTe.....~
So...
MaKe iT siMPLe....
PaS Ni iF aD Mse LuaNg...
Nk TuLes BLoG r.....
BLog uMPama DiaRy.....~
uTk MeLaKaR RaHsia HaTi......~

DoWn HnY seSaaT Je Ok....~
sMiLe.......

LeT's CouNt My VisiTor